Vastgoedmanagement

Vastgoedeigenaren: uw bedrijfspand behoudt alleen zijn waarde met stevig & betrokken vastgoedmanagement
Beheer van vastgoed is waarschijnlijk niet uw core business. Uw bedrijf heeft niet de benodigde vakkennis en mankracht in huis voor bv. het opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting en de dagelijkse afhandeling van klachten van gebruikers. Veel eigenaren besteden dit werk uit aan een vastgoedmanager.  In de praktijk blijkt soms dat niet alle partijen het technische beheer serieus nemen en dat afspraken niet worden nagekomen.

Het gevolg? Ontevreden gebruikers, achterstallig onderhoud en waardevermindering van uw pand.

Vastgoedmanagement is (eigenlijk heel) simpel
Vanzelfsprekend heeft uw vastgoedmanager dit nodig: bouwtechnisch inzicht en beoordelingsvermogen, kennis van bestaande wet- en regelgeving, en scherpe onderhandelingskwaliteiten. Maar het belangrijkste is dat hij (of zij!) de vinger aan de pols van het complexe bouw- en onderhoudsproces houdt.

Een goed begin is de onderhoudsscan.
Daarmee krijgt u op een laagdrempelige manier een complete screening van de staat van onderhoud van uw pand(en).  Dat geeft u inzicht in welke maatregelen op korte of langere termijn gewenst zijn om uw onroerend goed in tiptopconditie te houden.


Advies en begeleiding bij onderhoud
Ik plan structureel onderhoud en controle, en voer regelmatig inspecties uit in en om uw bedrijfspand. U ontvangt gerichte onderhoudsadviezen en een meerjarenonderhoudsbegroting en -planning.  Ook selecteer ik geschikte leveranciers en onderaannemers, beoordeel hun offertes en zie toe op het correct uitvoeren van werkzaamheden.

O.m. deze werkzaamheden verzorg ik voor of namens u

•    Afhandelen dagelijkse klachten
•    Maken meerjaren onderhoudsplanning en onderhoudsbegroting
•    Projectbegeleiding groot onderhoud
•    Aanvragen en beoordelen onderhoudsaanbiedingen
•    Contracteren onderhoudspartijen
•    Verbeteren onderhoudsprocedures