Projectmanagement is mensenwerk

Voor een goede communicatie en het maken en monitoren van duidelijke afspraken is gevoel voor verhoudingen noodzakelijk.
Want er zitten flink wat mensen – met ieder hun eigen belangen – rond uw tafel: aannemers, gemeentes, installateurs, huurders en kopers.  U heeft een projectmanager nodig die daarbij steeds uw belang vooropstelt, maar u niet naar de mond praat.  Een projectmanager die ervoor zorgt dat partijen niet langs elkaar heen praten. Alleen zo voorkomt u  onnodige tijd- en budgetoverschrijdingen.

Projectmanagement
Het aanbrengen van een goede fasering is onontbeerlijk voor goed projectmanagement. In onderstaand schema worden de fases globaal weergegeven. Ik streef ernaar in mijn projecten elke fase af te ronden met een fase-eind rapport waarin de te nemen beslissingen en de consequenties hiervan inzichtelijk worden. Gedurende het project zal ik mijn opdrachtgever periodiek informeren door het toesturen van voortgangsrapportages.
Ik kan een project in zijn geheel verzorgen of per fase en zelfs per specifiek onderdeel van een fase. Zo denk ik graag met u mee bij het opstellen van een Programma van Wensen. Ook kan ik in de voorbereidingsfase contracten sluiten met uw toekomstige bouwpartners en in de realisatiefase het meer- en minderwerk voor u beoordelen.

ER_Schema.jpg

Ontwerp

 • Medewerking aan opstellen Programma van Wensen
 • Selecteren bouwteampartners (architect, constructeur en overige adviseurs)
 • Begeleiding van schetsontwerp tot definitief ontwerp
 • Overleg met diverse overheidsinstellingen (gemeente, provincie, overheid)
 • Overleg met nutsbedrijven
 • Maken kostenraming op basis van elementen

Voorbereiding

 • Inventariseren en verzorgen benodigde vergunningsaanvragen
 • Maken van technische omschrijving of bestek
 • Begeleiding totstandkoming bestektekeningen
 • Selecteren aannemers, beoordelen aanbiedingen, voeren van onderhandelingen en contracteren aannemer
 • Coördineren installatie en Energieprestatienorm
 • Kopersbegeleiding

Realisatie

 • Voorzitten bouwvergaderingen
 • Budgetbewaking
 • Voortgangsbewaking
 • Coördinatie nutsbedrijven
 • Beoordelen meer- en minderwerken
 • Integratie huurderswensen
 • Maken protocol van oplevering en uitvoering van oplevering

Nazorg

 • Afhandeling opleveringspunten en punten onderhoudstermijn
 • Verzorgen revisietekeningen en garantieverklaringen
 • Opvragen benodigde onderhoudscontracten