Uitdaging

Naast het feit dat het voor het gehele bouwteam een grote uitdaging was een uniek wellness complex te realiseren waarin bijna iedere individuele ruimte aan haar eigen esthetische, bouwfysische en installatietechnische eisen diende te voldoen, was een nog grotere uitdaging dat dit project Sportcentrum Amstelpark de exploitatie van het complex voort moest kunnen zetten tijdens de bouw. Dit heeft logistiek wel wat voeten in de aarde maar het is gelukt !
Een extra onverwachte uitdaging diende zich aan tijdens de uitvoeringsfase toen  de installateur van de zwembad- en klimaatinstallatie failliet dreigde te gaan en dit ook ging. Aangezien dit onderdeel bij de realisatie van een wellness van zeer groot belang is heeft het hele bouwteam alle zeilen bij moeten zetten om ondanks dit faillisement het project in juni 2009 op te levereren en in gebruik te nemen. En ook dat doel is met de nodige hobbels gehaald !

Taken 

  • verantwoordelijk voor bewaking budget afwerkingen en facilities t.o.v. stiko, totale planning en kwaliteit;
  • het voorzitten van bouw-, installatie-, en directievergaderingen;
  • verzorgen opdrachtverstrekking aan o.a. adviseurs en aannemers, zowel bouwkundig als installatietechnisch;   
  • Het voeren van overleg met overheden, provincie en NUTS bedrijven.

"Het eindresultaat"