Taken

 • Maken demarcatieoverzichten
 • Inventariseren benodigde onderhoudscontracten
 • Contracteren onderhoudspartijen
 • Toezicht op kwaliteit werkzaamheden onderhoudspartijen
 • Contactpersoon namens eigenaar met huurders
 • Huurderswensen bespreken
 • Klachtafhandeling coordineren
 • Afhandeling restpunten en garantiepunten
 • Organiseren en bijwonen diverse huurdersoverleggen
 • Bepalen servicekosten
 • Controle inkomende facturen

Impressie van Number One te Amsterdam