Taken:

  • projectmanagement vanaf 6 maanden voor oplevering;
  • Verantwoordelijk voor planning, kostenbewaking, aanleg definitieve NUTS voorzieningen;
  • financieel en technische invulling huurderpakket;
  • controle kwaliteit t.b.v. beleggingsmaatschappij;
  • protocollen van oplevering opstellen;
  • controle op garantieverklaringen ,certificaten en revisietekeningen;
  • beoordelen onderhoudsaanbiedingen aannemer.

Foto's