Persoonlijke gegevens:

Naam
Voornaam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Geboorteplaats / datum
Burgerlijke staat
Nationaliteit

  :
:
:
:
:
:
:
:
:

Roos - Teer
Esther
Snekermeer 6
1509 JM Zaandam
06-46370668
info@esther-roos.nl
20 september 1974 te Zaandam
Gehuwd, 2 kinderen
Nederlandse


Opleidingen en cursussen:

1986-1992    Zaanlands Lyceum te Zaandam, Gymnasium / HAVO
    HAVO Diploma behaald
Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Engels en Nederlands.

1992-1996    Hogeschool van Amsterdam te Amsterdam, Bouwkunde
    Diploma behaald 
Algemene Bouwkunde

Juni 1999    BOB , cursus allround werkorganisator B&U,
    Diploma behaald
(bouwtijdbeïnvloeding, productiviteitsbeïnvloeding, plannen en kosten)

Oktober 2000    BOB cursus, verbreding allround werkorganisator B&U
    diploma behaald
(ramingen, juridische aspecten, leidinggeven aan projecten)

Juni 2003         Cursus nieuw bouwbesluit, certificaat behaald
Oktober 2003   Cursus kwaliteitsbewust bouwen, certificaat behaald

November 2011  Cursus waterbehandeling, certificaat behaald
November 2011  Cursus competentiemanagement

Maart 2012   Certication PRINCE 2

Maart 2015   LEAN bouwen

November 2016  BIM voor managers


Projecten als zelfstandig ondernemer :

2008 / heden    Projectmanager, diverse projecten

 • Realisatie kas en viskwekerij Urban Farmers, Den Haag
 • Afbouw zeer hoogwaardige luxe appartementen La Reine, Amsterdam
 • Realisatie collectieve voorzieningen Schoonschip, Amsterdam-Noord
 • Transitie verzorgingshuis Dennenheuvel naar huisvesting voor statushouders, Bloemendaal
 • Nieuwbouw Stadskantoor Haarlem "Zijlpoort" inclusief integratie KPN telefooncentrale
 • Vernieuwbouw Figeehal II te Haarlem
 • Nieuwbouw wellness center “Spa Zuiver” te Amsterdam/Sportcentrum Amstelpark
 • Nieuwbouw kantoorpand Ir.deto te Hoofddorp

2009 / heden    Technisch vastgoedmanagement

 • Kantoorgebouw Number One te Amsterdam (inclusief begeleiding verkoop)
 • Klooster Euphrasia te Bloemendaal
 • Verzorgingstehuis Dennenheuvel te Bloemendaal
 • Bakkerspleintje te Castricum

Werkgevers

2004/2005    Akerbouw te Uitgeest,  aankomend bedrijfsleider

 • Het opzetten van een systeem voor kostenbewaking i.s.m. de boekhouding;
 • Het implementeren van nieuw aangeschafte software;
 • Opzetten van systeem voor uitvoering, registratie en facturatie van onderhoudswerkzaamheden;
 • Aansturing van uitvoeringsteam onderhoud;
 • Verantwoordelijk van totale facturatie;
 • Assisteren in projectontwikkeling;
 • Projectleiding diverse werken;
 • Wegwerken achterstand in facturatie van 4 maanden.

 
2002 / 2004    ZBM te Zaandam, projectleider/werkvoorbereider
        (zelfontwikkelende aannemer)

 • Het aansturen van architect, constructeur en overige adviseurs;
 • Het bewaken van budgetten met hierbij het rapporteren van meer- en minderwerk;
 • Controle op door diverse partijen aangeleverd tekenwerk;
 • Opstellen van overall planningen en gedetailleerde werkschema’s;
 • Het aansturen van een uitvoeringsteam;
 • Contracteren onderaannemers en leveranciers;
 • Het ontwerpen van bouwplaatsen;
 • Het controleren van extern opgestelde begrotingen.

1996 / 2002    Bouwbedrijf Gerrits & Sinnige te Heemskerk
Calculator, werkvoorbereider en projectleider
Diverse werkzaamheden, door de eigenaren van dit bedrijf ben ik gevraagd als bedrijfsopvolger, enige jaren ben ik in die hoedanigheid werkzaam geweest dus bij alle besluitvorming  omtrent de bedrijfsvoering betrokken geweest.


Kwaliteiten/ wensen :   
Kwaliteiten :    Oplossingsgericht, zakelijk, nieuwsgierig, flexibel, oprecht en kan gemakkelijk en voldoende energiek mensen aanspreken.

Wensen :    Zelfstandigheid in werk    Intellectueel open werksfeer